Global
Didn't Find your country?
BWT works with thousands of partners in more than 80 countries. Please send us a message. The right contact person will get in touch with you.

Onderhoudscontract en herstelling

Onderhoudscontract

Een jaarlijks onderhoud van uw huishoudelijke installatie is wenselijk

De BWT-technieker kan een jaar­lijks onder­houd bij u komen uitvoeren van uw instal­latie. Hierbij wordt een controle van de werking van de filter en de water­ver­zachter gedaan, hier komen de nodige metingen en testen aan te pas. Men herstelt problemen als die zich voor­doen tijdens de test. De richt­prijs van een huis­hou­de­lijk onder­houds­con­tract is 120euro.(richt­prijs exclu­sief BTW) Dit houdt even­eens een waar­borg op werk­uren en verplaat­sing in, gedu­rende 12 maanden, de duur­tijd van het onder­houds­con­tract. Het onder­houds­con­tract wordt auto­ma­tisch verlengd, tenzij het 8 weken voor de verval­datum van het onder­houds­con­tract schrif­te­lijk wordt opge­zegd.

 

Onder­houds­con­tracten voor andere instal­la­ties

Ook voor water­be­han­de­lings­in­stal­la­ties in bedrijven is onder­houd aange­raden. Zo voor­komt u schade aan de instal­latie en verlengt u de levens­duur van de toestellen. Beter voor­komen dan genezen!

BWT Service
Uw aanvraag tot een

Vul het type product (e.g.AQA total Energy 1500) in

Uw gegevens

Is het interventieadres hetzelfde als het facturatieadres? (Zoniet, gelieve het facturatieadres in te vullen bij boodschap):

Gegevens van de installateur
Uw boodschap:
Ik accepteer het privacybeleid *

Welcome to the Belgian website of BWT!

It seems you come from France. Follow the link below to go to your local website for France or select our international website.

Switch to french website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Belgian website.

Continue on international site
Choose another country